<form id="b3rtt"></form>

      描述
      描述
      产品中心 > 产品详情
      cppt-5
      diy_preIcon
       videoCover
      • 折叠式人工晶状体
      • 折叠式人工晶状体
      • 折叠式人工晶状体
      diy_nextIcon
      0 1 2
      • 宝贝详情

      • 型号、规格:PCF60


       结构及组成:

       该产品为单件式后房人工晶状体,可折叠,攀形为改良C攀。由羟乙基甲基丙烯酸脂/甲基丙烯酸甲酯共聚物(2-HEMA-co-MMA)材料制成,添加紫外吸收剂;光学设计:单焦,球面;湿热灭菌。       型号、规格:PCF60


       结构及组成:

       该产品为单件式后房人工晶状体,可折叠,攀形为改良C攀。由羟乙基甲基丙烯酸脂/甲基丙烯酸甲酯共聚物(2-HEMA-co-MMA)材料制成,添加紫外吸收剂;光学设计:单焦,球面;湿热灭菌。


      折叠式人工晶状体

      玩彩网 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>